Video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức

(PLO)- Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tuyên thệ trước Quốc hội: "Tôi - Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó".


TL - Nguồn: Truyền hình Quốc hội

BÌNH LUẬN