Clip: Công bố danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

(PLO)- Sáng 28-1, kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng... đã được báo cáo tại Đại hội XII của Đảng. Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã báo cáo trước Đại hội XII về kết quả bầu cử nói trên.


/ Nguồn: PV

BÌNH LUẬN